ABB och Corys tecknar samförståndsavtal om digitalt samarbete

Foto:  Sadara Chemical Company

ABB och Corys har tecknat ett samförståndsavtal om digitalt samarbete.  Det handlar om att vidareutveckla digital tvillingmodellering och simuleringsteknik för energi- och processindustrier.

Genom att utnyttja ABB Ability 800xA Simulator levererar ABB kompletta digitala kopior av en anläggnings styrsystem. Tillsammans med CORYS dynamiska processmodelleringssimulator Indiss Plus får kunderna en komplett digital tvillinglösning som har stöd för utbildning och där operatörerna kan validera och testa styrstrategier och produktionsprocesser liksom hantera ändringar under driftlivscykeln.

 

Den digitala lösningen förväntas sammantaget minska investeringarna i nyetableringsprojekt genom att förbättra kvaliteten på styrtillämpningarna, minska antalet sistaminuten-ändringar, utbilda operatörerna samt minska antalet driftsättnings- och starttimmar.

 

Colin Ward, Chemicals and Refining SVP på ABB Energy Industries, säger:

– I dagens ekonomi undersöker våra kunder inom olja, gas och kemikalier alla sätt att maximera avkastningen på investerat kapital i driften. Digital tvillingmodellering och simulering ger större trygghet när man ska genomföra olika projekt – minska kostnaderna, hålla tidplanen och minimera risken – och det hjälper operatörerna att identifiera och förstå vilka förbättringsmöjligheter som finns i en resurs hela livscykel.