RSP förenklar robotsimulering

Foto: RSP

Företaget RSP i Västerås meddelar att genom sin produkt, Tool System, har tagit fram kompletta dresspaket fören mängd olika robotar.

De framhåller att det inte är helt lätt att dressa robotar. Skräddarsydda lösningar med kompabilitetsproblem mellan olika produkter är inte ovanligt.

RSP:s produkt är en plug-and-play-produkt, innehållandes välbeprövade produkter. Nu har man tagit detta ett steg längre genom att utveckla ett add-in till RobotStudio. Med hjälp av detta har användaren nu möjligheten att importera en komplettfärdigdressad robot med bara några få klick.

ABB:s mjukvara RobotStudio är ett kraftfullt verktyg när det gäller planering och programmering av robotceller.