Skogsindustrierna sågar Skogsutredningen

Skogsutredningen har lämnat över sitt betänkande till regeringen. Här får äganderätten inget stort utrymme. Fokus ligger istället på biologisk mångfald och på hur mer skog ska undantas från ett aktivt brukande. Det skriver Skogsindustrierna i ett pressmeddelande och de kritiserar utredningen på flera punkter.

– Skogsutredningen blev tyvärr inte den lösning för en stärkt äganderätt, en växande bioekonomi och goda villkor för skogsnäringen som vi hoppats på sedan januariavtalet presenterades. Kanske har inte alla frågor fått det utrymme de förtjänar för att tidplanen har varit tuff, men betänkandet har fått en olycklig slagsida. Tyngdpunkten ligger på Sveriges internationella åtaganden kopplat till biologisk mångfald, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Linda Eriksson är kritisk till att utredningen presenterar en mängd förslag på hur mer mark ska förhindras att användas för skogsbruk. Istället borde  utredningen presenterat förslag på hur man kan stimulera skogsägarens engagemang att investera i såväl den biologiska mångfalden som i en ökad tillväxt i sina skogar, vilket i sin tur är en förutsättning för en växande bioekonomi, anser hon.