Framtidens AI-lösningar i fokus på ny LTU-utbildning

Marcus Liwicki, Josefine Enman och George Nikolakopoulos Foto: Fotomontage

Luleå tekniska universitet startar en ny civilingenjörsutbildning inom tillämpad artificiell intelligens (AI). Enligt LTU är det den första civilingenjörsutbildningen i världen inom tillämpad AI med en specialisering inom AI och neurovetenskap. Utbildningen börjar hösten 2021.

– Civilingenjörsprogrammet i tillämpad artificiell intelligens (AI) riktar sig till den som verkligen vill förstå AI. Inom området maskininlärning och AI får studenterna bland annat lära sig grunderna i hur man kan simulera mänsklig intelligens med maskiner. Våra studenter får lära sig hur effektiv matematik tillsammans med datorer och interaktiva system kan hjälpa oss i vardagen, säger Marcus Liwicki, lärare på det nya civilingenjörsprogrammet.

Målet med utbildningen är att studenterna ska lära sig att utveckla självlärande intelligenta system och fungerande AI applikationer, utifrån etiska principer som kan lösa verkliga problem för industrin, forskning, utbildning, olika sociala områden och hälsa.

– Vi vill ge studenterna på vår utbildning kunskap om just framtidens teknik inom AI – med direkt koppling till verkligheten, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI vid LTU.