Ljusridåstandarden reviderad  

Foto: Svensk Elstandard

Två standarder för elektriskt avkännande skyddsanordningar har kommit i ny utgåva. De har moderniserats, förtydligats och gjorts mer överskådliga.

SS-EN IEC 61496-serien handlar om ljusbommar och liknande skyddsanordningar med kontaktlös avkänning. Där står hur skyddsanordningarna ska vara konstruerade och utförda och hur de ska provas för att man ska kunna anse att deras säkerhetsrelaterade egenskaper håller en tillräcklig nivå. Den första delen SSEN IEC 614961 innehåller allmänna fordringar och ska användas tillsammans med andra delar i samma serie, som behandlar skyddsanordningar som bygger på olika teknik. En sådan är SS-EN IEC 61496-2 som också just kommit i ny utgåva och som behandlar utrustning med aktiv optoelektronik. AOPD med en engelsk förkortning.

Den nya utgåvan av den allmänna delen har stramats upp, så att den bara innehåller sådant som verkligen är gemensamt för de olika typerna.