Tillverkningsindustrin - ett ljus i coronamörkret

Torslandaverken. Foto: Averater/Wikimedia Commons

I Konjunkturinstitutets extra konjunkturlägesmätning som presenterades i veckan rapporterar allt fler företag om en minskning i omsättning.

Endast inom tillverkningsindustrin svarar en allt mindre andel av företagen att de har ett omsättningstapp. I maj uppgav 71 procent av företagen att de hade tappat i omsättning. Nu är det 46 procent som uppger detta, vilket är en liten minskning jämfört med svaren i oktober, enligt Konjunkturinstitutet.

De flesta företag svarar fortfarande att omsättningstappet är upp till 25 procent jämfört med ett normalläge.

Samtidigt talar mycket för att exportefterfrågan från utlandet kan minska i takt med att Europa nu stänger ner ytterligare för att begränsa den andra smittvågen. Läget i svensk tillverkningsindustri är alltså långt i från gott och läget kan snabbt förvärras, enligt Företagarna.