ABB satsar på att öka sitt erbjudande inom cybersäkerhet

Foto: ABB

För att kunna erbjuda sina kunder ytterligare valmöjligheter och funktioner för cybersäkerhet inleder ABB ett samarbete med Forescout, en leverantören av cybersäkerhetslösningar för företag och industri.

Samarbetet kommer att integrera Forescouts cyberteknologi i ABB:s portfölj bestående av industriell expertis och cybersäkerhetslösningar för att förbättra operatörernas förmåga att upptäcka kända och okända hot mot styrsystemet.

– Hoten för nätverks- och dataintrång mot företag och infrastruktur växer och den snabba ökningen av olaga intrång under 2020 har drivit detta ytterligare.  Nu mer än någonsin är det avgörande för känsliga industrier att ha en robust och sofistikerad cybersäkerhetslösning på plats, säger Pedro Abreu, Chief Product and Strategy Officer på Forescout, i ett pressmeddelande.

Gino Hernandez, Digital Lead för ABB Energy Industries, säger:

– Cybersäkerhet är ett påtagligt problem inom industrin och det finns betydande värde att vinna på en bättre nätverksövervakning. Intrång i säkerhetsnätverk kan kosta miljontals dollar i reparationer och böter, ha en potentiell inverkan på oplanerade stopp i produktionen samt påverka företagets rykte. ABB:s partnerskap med Forescout kommer att ge kunderna en bra nätverksöverblick och större skydd för deras system.

Genom ökad integration av fysisk teknik och programvara ska ABB hjälpa till att leverera effektivitet i takt med att behovet av manuell tillgångsinventering och icke-cybersäkerhetsnätövervakning minskar.  

– Att säkerställa kompatibilitet med äldre kontrollsystem och att använda den senaste cybersäkerhetstekniken är av yttersta vikt. Samarbetet mellan ABB och Forescout möjliggör detta – och ger en tydlig väg för att säkra installerade industriella styrsystem, samtidigt som det framtidsskyddas genom nya cybersäkerhetsapplikationer, fortsätter Hernandez.

ABB kommer också, genom ett återförsäljaravtal, att tillhandahålla Forescouts säkerhetslösningar eyeSight-, eyeInspect- och eyeSegment med fokus på att möta konvergensen av operativ teknik (OT) och informationsteknik (IT).

 

Forescouts lösningar eyeInspect och eyeSight erbjuder kunderna ett sätt att identifiera alla anslutna enheter i styrsystemets nätverk och extrahera information för att centralt övervaka och skydda en komplett tillgångsinventering. Lösningarna identifierar och upptäcker också sårbara driftstekniska enheter.