Rymdens resurser kan snart vara i privata händer

Foto: Gregory H. Revera/Wikimedia Commons

På USA:s initiativ har ett nytt fördrag utarbetats, Artemisfördraget, vilket kan bana väg för en privatisering av naturresurser i rymden. Metaller som järn och titan har till exempel hittats spår av på månen, i större mängder än tidigare uppskattningar, och upptäckten att det också finns vatten på månen gör det realistisk möjligt för människor att ta vara på dessa resurser.

Genom det internationella rymdfördraget från 1967 försökte man förhindra just den utveckling som Artimisfördraget vill öppna för. Där stipuleras att ingen enskild stat kan göra anspråk på himlakroppar för egen räkning, men inget sägs om ägande av råvaruresurser. Dessutom har ingen rymdstormakt skrivit under fördraget.

Inte heller Artemis har undertecknats av någon stormakt förutom USA. Ryssland anser att fördraget är alltför USA-centrerat.

Sju länder har dock paraferat fördraget, nämligen Australien, Kanada, Italien, Japan, Luxemburg, Förenade Arabemiraten och Storbritannien. Bland dem har vissa redan visat sitt intresse för privat exploatering av rymdresurser, uppger nyhetskanalen RFI.