Volvokoncernen och Isuzu Motors ingår strategisk allians

Bild: Volvo

Volvokoncernen och Isuzu Motors undertecknade häromdagen bindande avtal om bildandet av en strategisk allians inom kommersiella fordon för att ta tillvara möjligheterna i den pågående omvandlingen av branschen, i enlighet med den avsiktsförklaring som undertecknades i december 2019.

Avtalen inkluderar Isuzu Motors förvärv av UD Trucks från Volvokoncernen till ett värde av 243 miljarder yen (cirka 20 miljarder kronor). Transaktionen är beroende av uppfyllandet av vissa villkor, inklusive godkännande från konkurrensmyndigheter.

Alliansen mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors syftar till att bygga en långsiktig och stabil relation som kommer att omfatta, men inte begränsas till:

•    Att bilda ett tekniksamarbete som syftar till att ta till vara parternas kompletterande kompetensområden inom både välkänd och ny teknik samt skapa en större volymbas för att kunna göra investeringar i teknik av världsklass. Tekniksamarbetet omfattar:

   –    Gemensam utveckling av Isuzu Motors och UD Trucks plattformar för tunga och medeltunga lastbilsmodeller för Japan och andra asiatiska marknader, bland annat genom att utnyttja Volvokoncernens teknik.

   –    Planerat samarbete kring ny teknik som autonom körning, uppkopplade fordon samt tunga och medeltunga elektriska fordon.

 

•    Att skapa de bästa långsiktiga förutsättningarna för en starkare verksamhet inom tunga lastbilar för UD Trucks och Isuzu Motors i Japan och på internationella marknader genom att överföra ägandet av hela UD Trucks från Volvokoncernen till Isuzu Motors. Detta kommer att påskynda tillväxten genom utnyttjandet av större volymer och kompletterande kompetenser, vilket skapar betydande synergier för Isuzu Motors.

   –    Som ett första steg diskuterar Isuzu Motors och UD Trucks villkoren för att UD Trucks ska förse Isuzu Motors med vissa lastbilsmodeller från 2022 och framåt.

   –    För att säkerställa att verksamheten inte påverkas i samband med överlåtelsen kommer Volvokoncernen under en övergångsperiod tillhandahålla vissa tjänster till UD Trucks samt även leverera komponenter till UD Trucks.

 

•    Utvärdera ytterligare möjligheter till ännu bredare och djupare samarbeten inom kommersiella fordon på fler geografiska marknader och inom fler produktområden för framtidens logistiklösningar i städer. Isuzu Motors är en av ledarna globalt inom segmentet 3,5 till 15 tons lätta och medeltunga lastbilar med volymer på 252.000 enheter under 2019.

 

•    Utvärdera samarbeten inom inköp och logistik genom att ta tillvara möjligheterna inom gemensam teknik, kompletterande geografisk täckning och volymtillväxt.

 

Volvokoncernen och Isuzu Motors kommer att inrätta en gemensam organisation för att driva alliansen med kontor både i Japan och Sverige.