Sveaskog driftsätter ny packlinje

Foto: Sveaskog

Sveaskogs affärsområde Svenska Skogsplantor har driftsatt en ny packlinje på Stakhedens plantskola strax norr om Ludvika. Det ska ge möjligheter att leverera ännu fler plantor till skogsbruket.  

– Hastigheten i packningsverksamheten mer än fördubblas i och med den nya linjen. Och det behövs verkligen med tanke på att odlingsvolymerna ökat. Stakhedens plantskola, som är en av företagets fem plantskolor, har nu installerat en ny packlinje. Sedan kembehandling mot snytbaggen försvann inom det certifierade skogsbruket har efterfrågan på mekaniskt behandlade plantor ökat. Det gäller framför allt i norra Sverige där snytbaggeangreppen ökar, säger platschef Peter Forsberg.

Kapaciteten i den nya linjen ligger på 48 000 plantor i timmen.

– Det här är den sista delen i plantskolans stora satsningar den senaste tiden. Vi har nu en betydligt större kostym än för bara några år sedan. Vi har ökat odlingsvolymerna och med den också tekniken för att hantera flödena. Vi har även adderat möjligheten att behandla med tvåårigt snytbaggeskydd tack vare Conniflexlinjen, något som marknaden efterfrågat, säger  Peter Forsberg.

Linjen innebär en förbättring av arbetsmiljön genom ett nytt styrsystem och säkerhetsanordningar, däribland ljusbommar och säkerhetsgrindar. Flera tunga lyftmoment har också eliminerats. Linjen innehåller förutom packdelen även en lastningsrobot och en ny tvättmaskin.

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog.