Mackmyras whiskydestilleri räddas genom förbättrade lånevillkor

Foto: Mackmyra

Mackmyra Svensk Whisky meddelar att de tillsammans med bolagets störste ägare, Lennart Hero, genomför en refinansiering av bolagets skuld- och lånestruktur. Därigenom får bolaget avsevärt förbättrade lånevillkor som lägger grunden för att Mackmyra uthålligt kan fortsätta vägen mot lönsamhet. Lånevtalet är villkorat av extra bolagsstämmas godkännande.

Genom ett lån på 140 miljoner kronor kan Mackmyra återbetala de befintliga lån som idag finns hos Handelsbanken, Almi och Norrlandsfonden.

Lånet löper på fem år och är amorteringfritt under löptiden, men Mackmyra har möjlighet att under vissa villkor själv välja att amortera. Genom refinansieringen minskar Mackmyras årliga räntekostnader med ca 2 MSEK samtidigt som den likviditetsmässiga effekten är positiv med ca 9 MSEK.

- Jag är mycket glad över att få denna finansieringslösning på plats. Den skapar en betydligt bättre finansiell situation för Mackmyra samtidigt som den ger oss i ledningen möjlighet att fullt ut fokusera på att skapa ett lönsamt bolag, säger Johan Larsson, VD, Mackmyra Svensk Whisky AB, i ett pressmeddelande.