Nu startar storskalig omställning av Preemraff Lysekil

Magnus Heimburg, vd för Preem. Foto: Preem

Nu börjar omställningen av Preemraff Lysekil. I en ny ändring av raffinaderiets miljötillstånd kommer Preem ansöka om att upprätta storskalig produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet.

Preem inleder nu ett nytt projekt för ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil till att bli Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel.

I ett första steg planerar Preem att genomföra en ombyggnation av den existerande Synsat-anläggningen som idag producerar diesel av miljöklass 1.  Ombyggnationen av Synsat-anläggningen ska ge en ökning av Preems förnybara dieselproduktion med 650 000-950 000 kubikmeter årligen, vilket är hela två till tre gånger högre än dagens förnybara produktionskapacitet vid Preemraff i Göteborg.

– Preems högsta prioritet är att påbörja storskalig förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och det är glädjande att vi nu ska ta det första, stora steget i raffinaderiets förnybara omställning, säger Magnus Heimburg, VD Preem.

När ombyggnationen är genomförd kommer anläggningen ha kapacitet att hantera upp till 40 procent förnybara råvaror, med ambitionen att på sikt nå högre nivåer.

Ombyggnationen kommer även innebära att motsvarande mängd fossil råvara fasas ut från Synsat-anläggningen.

En ansökan om ändring av befintligt miljötillstånd planeras att lämnas in innan årsskiftet. Investeringsbeslut planeras under sommaren 2021. Anläggningen planeras att vara i drift senast år 2024.