Konjunkturen bottnar

Svagt positiv konjunkturprognos för tolv månader. Graf: Västsvenska Handelskammaren

För första gången sedan pandemin bröt ut förutspår Handelskammarens företagspanel en positiv utveckling av konjunkturen på både kort och lång sikt. För tredje månaden i rad ger panelen en försiktigt positiv prognos om konjunkturutvecklingen på lång sikt.

  – Den förväntade uppgången sker dock från en låg nivå och i ett läge där ekonomin är ansträngd. Det är framför allt företagen i Göteborgsregionen som sedan föregående mätningar blivit mer optimistiska, säger handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel i Västra Götaland är nu tillbaka på nivåer som uppvisades under slutet av föregående år. Även antalet konkurser i länet fortsätter att minska.

  – Det är glädjande att vi ser sjunkande varseltal och antal konkurser liksom att våra medlemmar efter ett mycket tufft halvår har anpassat sig till det nya normala och anar en ljusning i pandemins mörker, säger han och fortsätter:

  – Pandemin har framtvingat många företags digitala anpassning, något som i förlängningen kan leda till både ökad effektivitet och produktivitet. Ett möte som förut hade krävt en flygresa till en annan världsdel kan idag genomföras via videosamtal.

  – Många branscher har det fortfarande riktigt tufft, inte minst besöksnäringen. Med en kraftig nedgång i antalet turister och en stor del arbetskraft arbetandes hemifrån, har intäkterna för verksamheter i stadskärnan störtdykt, säger handelskammarens regionchef Bjarne Pettersson.

Trots den försiktigt optimistiska prognosen kvarstår flera orosmoment. Risken för en hård brexit har ökat. Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om ett handelsavtal går in i sitt slutskede och signalerna är inte positiva. Därtill har en andra virusvåg rullat in över delar av Europa och här hemma visar nya siffror från Arbetsförmedlingen att arbetslösheten nu är drygt 9 procent.