Nolato digitaliserar produktionen

Nolato arbetar aktivt med att förbättra cykeltider och minska produktionsförluster. Foto: Nolato Gota

Nolato Gota stärker sin konkurrenskraft genom att digitalisera och effektivisera hela fabriken med RS Production från Good Solutions. Nolato Gota tillverkar plastdetaljer främst till fordonsindustrin och har de senaste åren visat stark tillväxt. Utmaningarna under 2020 har tydligt visat styrkan i hög effektivitet och att snabbt kunna ställa om och vara flexibel.

Sedan 2019 har Nolato Gota i Götene arbetat aktivt med att förbättra cykeltider och minska produktionsförluster på vissa maskiner och produktionsavsnitt. Med hjälp av Good Solutions programvara RS Production har operatörer, tekniker och ledning fått snabb tillgång till visuella produktionsfakta och analyser som gör det enkelt att få samsyn på nuläget och hjälper fler medarbetare att fatta bättre beslut snabbare.

"Vi har de senaste åren förbättrat vår effektivitet, OEE, med 35 procent i de produktionsavsnitt där produktionen har arbetat fokuserat med RS Production. Det innebär att vi blivit mer resurseffektiva, lönsamma och framförallt hållbara. För oss är det helt naturligt att skala upp konceptet till hela vår fabrik" säger Olof Pettersson, VD på Nolato Gota.

– Genom att vi i realtid kan se hur våra produktionsflöden går, och vart vi har störst utrymme för att förbättra effektiviteten kan vi hela tiden jobba med att minska våra produktionsförluster och öka flexibiliteten och därmed mer konkurrenskraftiga” säger Jimmy Johansson, Produktionschef på Nolato Gota.

RS Production visar cykeltider och stopp automatiskt. Det gör det enkelt för operatörer och produktionspersonal att snabbt ange orsaken till varför en maskin inte kör optimalt. Kombinerat med data från maskiner och andra produktionssystem skapas visuella beslutsunderlag som används i det dagliga arbetet för att systematiskt arbeta bort flaskhalsar och produktionsförluster.

För att få största möjliga nytta av investeringen kommer Good Solutions även leverera en beprövad kombination av utbildning, kontinuerlig kompetensförbättring och tillgång till det aktiva nätverket för produktionsoptimering ProdSummit till Nolato Gotas medarbetare.