Orimligt uttag av arbetsgivaravgift menar Småföretagarnas Riksförbund

Arbetsgivaravgiften är lika hög i glesbefolkade kommuner som i storstadsområden. Arkivbild

De skyhöga avgifterna även skadar återhämtningen hos de svenska småföretagen. I förbundets nysläppta rapport ”Normalisera arbetsgivaravgiften” har Nima Sanandaji gjort en internationell jämförelse som visar att andra länder både har bättre välfärd än Sverige samtidigt som de har betydligt lägre arbetsgivaravgift. Småföretagarnas Riksförbund anser att arbetsgivaravgifter ska sänkas generellt för alla, det vore mera effektivt istället för riktade sänkningar och tillfälliga lönestöd. Ska något göras riktad vill förbundet vill lyfta fram den regionala aspekten med utgångspunkten från det välfungerande systemet i Norge.

– Dagens system där arbetsgivaravgiften är lika hög i glesbefolkade kommuner och utanförskapsområden som i storstadsområden är inte rimlig. Statlig service lyser endast med sin frånvaro, vilket markant påverkar företag och jobb att flytta från dessa stora områden, säger Erik Sjölander, näringspolitiska talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.

Den differentiering av arbetsgivaravgiften som finns bör vara geografisk, så att glesbefolkade kommuner får lägre avgift. Geografisk differentiering fanns tidigare i Sverige. Det leder inte till samma skeva konkurrenssituation som när arbetstagare på samma ort får olika arbetsgivaravgifter beroende på bakgrund. Även utanförskapsområdena saknar statlig service och även här bör arbetsgivaravgiften sänkas markant.

– Den svenska näringspolitiken behöver under kommande år leverera reformer som lyfter förutsättningarna för nya och växande företag även i glesbefolkade delar av Sverige. En lösning är införandet av differentierade arbetsgivaravgifter, med lägre nivåer i glesbefolkade delar av landet. Det föreslogs av Landsbygdskommittén men tyvärr har politiken sedan inte gått vidare med förslaget, säger Erik Sjölander, näringspolitiska talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.