Företagens videokonferenser utsatta för cyberangrepp

Distansarbete gör företag sårbara för cyberattacker. Arkivbild

Den nya rapporten Acronis Cyber Readiness Report 2020 visar att de vanligaste attackerna som skett mot distansarbetare under coronapandemin hittills är nätfiske, DDoS-attacker och angrepp mot videokonferenstjänster som Zoom, Cisco Webex och Microsoft Teams. Hela 39 procent av företagen som deltagit i studien har utsatts för angrepp mot videomöten.

I den nyligen publicerade Acronis Cyber Readiness Report har 3 400 globala företag och distansarbetare deltagit. Svaren visar att 92 procent av företagen har skaffat ny teknik för att klara av distansarbete under covid-19-pandemin som består bland annat av verktyg för samarbete, integritet och cybersäkerhet för endpoints. Rapporten visar vidare att de vanligaste teknikerna som hackare använder för attacker mot distansarbetare är nätfiske, DDoS-attacker och angrepp mot videokonferenstjänster. 

– Resultaten från rapporten visar varför organisationer behöver lösningar för cyberskydd som minskar komplexiteten, förbättrar säkerheten och samtidigt är kostnadseffektiva. Traditionella separata lösningar för antivirus och backup kan inte längre skydda mot sofistikerade moderna cyberhot, säger Serguei Beloussov, Acronis vd och grundare.