Nästan hundra tusen varslade om uppsägning

Flest uppsagda återfinns inom hotell- och restaurangnäringen. Arkivbild

Av de som varslades i mars och april har fler än hälften blivit uppsagda. Det är en större andel än under finanskrisen 2008. Mer än varannan varslad har blivit uppsagd. Flest uppsagda återfinns inom hotell- och restaurangnäringen.

Mellan 31 augusti och 6 september skrev 15 635 personer in sig som arbetssökande. Det är betydligt fler än föregående vecka. Andelen arbetslösa är dock något lägre, 9,1 procent, då fler lämnar Arbetsförmedlingen för arbete och utbildning.

Den gångna veckan varslades 1 818 personer om uppsägning. Totalt har nu 97 923 personer varslats sedan i början av mars.

Så här långt in i Coronakrisen kan vi göra en preliminär uppföljning* av hur många av varslen som har lett till uppsägningar. Under mars och april varslades 69 188 personer om uppsägning. Tre månader efter de varslen hade 53 procent blivit uppsagda.

20 procent av de varslade har varit arbetslösa någon gång under de tre efterföljande månaderna från lagt varsel. Under finanskrisen var motsvarande siffra 16 procent.

– Det här indikerar att uppsägningarna kommer snabbare än under finanskrisen 2008. Dessutom blir en större andel av de som nu varslats arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.  

Andelen som blivit uppsagda och arbetslösa varierar också mellan olika branscher. Störst andel uppsagda bland de som varslats återfinns inom hotell- och restaurangverksamhet (68 procent) samt kultur, nöje och fritid (62 procent). Störst andel av de som varslats som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen återfinns också i hotell- och restaurangbranschen.

– Coronakrisen har slagit hårt mot framför allt servicenäringar där många ingångsjobb finns medan finanskrisen framför allt drabbade industrin, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.