Papperskollaps i pandemin

Helena Landstedt/TT: Efterfrågan på papper för bland annat dagstidningar och direktreklam har minskat. Arkivbild.

Det har varit en tuff vår för de nordiska pappersproducenterna. Efterfrågan på tryckpapper i Europa minskade med 35 procent i april och maj, jämfört med motsvarande period i fjol, enligt Danske bank.

Tre tryckpappersbruk i Norden läggs ned vid årsskiftet. Sammantaget förlorar de nordiska länderna en fjärdedel av produktionskapaciteten.

"Med fortsatt digitaliseringstrend och vikande efterfrågan under coronapandemin blöder pappersproducenterna och tvingas nu till stora omställningar", säger Johan Freij, affärsområdeschef för skog & lantbruk på Danske bank Sverige, i ett pressmeddelande.

Samtidigt öppnas andra möjligheter:

"Vi bedömer att möjligheterna i skogsindustrin, med förädling av förnyelsebar träråvara, är mycket stora framöver. Här fasas gamla produkter ut och nya kommer istället", säger Johan Freij.

Trävarupriserna i USA har rusat till rekordnivåer.