Assa Abloy säljer verksamheter till italienska Faac Group av konkurrensskäl

Försäljningar på grund av EUs konkurrensrättsliga invändningar. Foto: Assa Abloy

Assa Abloy har slutfört försäljningen till italienska FAAC Group av viss verksamhet från Agta Record och Assa Abloy, som ett led i att hantera EU-kommissionens konkurrensrättsliga invändningar i samband med förvärvet av det schweiziska bolaget Agta Record.

Den avyttrade verksamheten inkluderar Agta Records verksamhet i Holland, Österrike, Ungern och Slovenien liksom Assa Abloys verksamhet inom automatiska entrédörrar i Frankrike och Storbritannien. Därutöver ingår även Agta Records verksamhet inom höghastighetsdörrar, huvudsakligen lokaliserad i Frankrike.

Den avyttrade verksamheten hade 2019 en omsättning om cirka 93 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 20 procent av den initialt förvärvade omsättningen. Försäljningspriset för Avyttringen uppgår till 100 miljoner euro på skuldfri basis. Avyttringen från Assa Abloy sker per omgående.