Nolato köper amerikanska GW Plastics

GW Plastics har 1,8 miljarder i årlig omsättning. Foto: GW Plastics

Sedan Familjen Hamrin gick in i bolaget som en av tre huvudägare 2016 har omsättningen ökat från 4.4 mdr till nära 8 mdr genom organiskt tillväxt med ett rörelseresultat som ökat från 460 till 900 miljarer. Nu stärker Nolatokoncernen sin verksamhet genom förvärv av ett amerikanskt bolag inom medicinteknik. Förvärvet tillför koncernen ytterligare 1.8 miljarer i årlig omsättning, nya tillväxtmöjligheter och en stark position på den nordamerikanska kontinenten.

– GW Plastics har attraherat oss under en längre period och det känns verkligen tillfredsställande att nu kunna slutföra affären. Genom förvärvet får vi en betydande volym och en stark position på den viktiga nordamerikanska kontinenten som stärker relationen med våra befintliga kunder och samtidigt öppnar upp ytterligare möjligheter för tillväxt och en breddad kundbas, säger Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.”

GW Plastics grundades 1955 och har etablerat en position som en branschledande specialist på komplex formsprutad termoplast samt silikonlösningar med hög innovationsgrad och en högteknologisk standardiserad global tillverkningsplattform. Bolagets produkter används främst i medicintekniska produkter och till en mindre del inom system för fordon.

GW Plastics, med huvudkontor i Bethel, Vermont, har omkring 1.100 medarbetare vid sina sju anläggningar i USA, Mexiko, Kina och Irland. Bolaget har haft samma ägarkonstellation sedan 1983 och nuvarande management kommer att vara kvar i verksamheten. Bolaget har en bred kundbas och har etablerat långa och stabila kundrelationer med en rad globalt ledande aktörer inom framförallt läkemedel- och medicinsk industri men även fordonssektorn.

– GW Plastics är ett välskött och välinvesterat bolag som passar mycket väl in i vår företagskultur. Bolaget, som historiskt uppvisat en god organisk tillväxt, har ett gediget ingenjörs- och teknikkunnande som tillsammans med deras storlek och geografiska närvaro innebär en perfekt strategisk sammanslagning med Nolato och möjliggör betydande marknadssynergier över tid, säger Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.”