Kraftig tillväxt i byggmaterialhandeln

Det gick bra för byggmaterialhandeln under andra kvartalet 2020. Foto: Byggmaterialhandlarna

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 12,6 procent under det andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Tillväxten för det första halvåret landade på 11,1 procent.

Försäljningsutvecklingen under årets andra kvartal var hög i samtliga fem regioner som presenteras i Byggmaterialindex, jämfört med samma period föregående år. Högst tillväxt hade mellersta och norra Sverige. Det andra kvartalet är byggmaterialhandelns viktigaste sett till volym under året. Totalt hänförs ungefär 30 procent av årsförsäljningen till det andra kvartalet.

– Våren och försommaren har varit mycket speciell. Mer tid hemma under våren har genererat många kunder att handla till sina hem- eller trädgårdsprojekt. Samtidigt har avtalade byggprojekt fortsatt under våren, vilket gjort att proffsförsäljningen inte avstannat under perioden, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Byggmaterialhandeln är en av de branscher inom detaljhandeln som klarat sig bra under coronapandemins inledande månader.Det är däremot för tidigt att säga om branschen klarat sig genom krisen. Minskade ekonomiska resurser bland företag och konsumenter kan leda till indragna investeringar och renoveringar, vilket i hög grad kommer påverka byggmaterialhandeln.