GKN Aerospace tar underhåll på Jas Gripen-motorer

Flygvapenchefen Generalmajor Carl-Johan Edström och Stefan Oscarsson, Customer Director Government & Space GKN Aerospace, gör ett coronasäkert "handslag" vid signeringen av PBL-kontraktet. Foto: GKN

GKN Aerospace Sweden har tecknat det tredje PBL-kontraktet, Performance Based Logistics – prestationsbaserat åtagande, med Försvarsmakten för att fortsätta att utföra omfattande produktstöd för Försvarsmakten avseende motor RM12, motorn i JAS 39 Gripen C/D. Det är det tredje RM12 PBL-kontraktet. Det första tecknades år 2010. Kontraktet löper t.o.m. år 2024 och är värt ca 3 900 miljoner kronor.

Under kontraktsperioden kommer GKN Aerospace Sweden att fortsätta att stötta användarna av JAS 39 Gripen C/D på en daglig basis. Företaget kommer att säkerställa tillgängligheten på motorer för både svenska flygvapnet liksom för exportkunderna av Gripen C/D: Tjecken, Ungern och Thailand. Det inkluderar tekniskt produktstöd liksom omfattande underhåll, reparation och översyn med reparationsutveckling och reservdelsförsörjning.

Joakim Andersson, President GKN Aerospace Engines förklarar: Vi är fullt engagerade i att säkerställa tillgängligheten för RM12-motorn och dess prestanda för en i alla avseenden säker användning. Samtidigt skall vi tillse att en så låg produktlivscykelkostnad som möjligt uppnås. I och med det förnyade förtroendet från Försvarsmakten skapas förutsättningar för att vi på GKN kan fortsätta att göra vårt bästa för att motorn skall bibehålla det fantastiska ”track record” som hittills uppnåtts, och visa att den är en av de bästa enmotorinstallationerna i världen. Vi förstår vikten av att motorsystemet skall vara i aktiv tjänst i många år framöver.

RM12-motorn i JAS 39 Gripen har hittills uppnått ca 310 000 flygtimmar. Den är baserad på General Electrics F404-motor och har vidareutvecklats utifrån kraven på en säker enmotorinstallation, högre prestanda och robusthet. Primärt fokus för utvecklingen av RM12-programmet har varit att leverera största möjliga operativa effektivitet och lägsta möjliga livscykelkostnad. GKN Aerospace Sweden innehar typcertifikatet för RM12-motorn.