Almega kritiserar utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega. Foto: Almega

Nu presenteras förslagen i utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Utredningen är en del av arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen där uppdraget att matcha de arbetslösa helt ska tas över av fristående leverantörer under 2022.

Utredaren föreslår att kommunerna ska kunna delta i LOV-system och LOU-upphandlingar, i konkurrens med fristående leverantörer. För att möjliggöra detta anser utredningen att de kommunala principerna om självkostnad och förbud mot vinstdrivande näringsverksamhet ska tas bort och att den kommunala lokaliseringsprincipen ska begränsas. 

– Detta är förslag som riskerar att öppna för kommunal affärsverksamhet på bred front och utan hänsyn tagen till om det rör områden med vita fläckar eller ej. Almega anser att detta är feltänkt, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.

– Oron för så kallade vita fläckar är obefogad. Inte ens en procent av de arbetslösa bor idag i områden som saknar matchningsföretag, vilket framgår av Riksrevisionens nyligen presenterade granskning av det befintliga LOV-systemet Stöd och matchning, säger Andreas Åström.

– Kommunerna bör endast komma ifråga som reservlösning om det saknas fristående leverantörer av arbetsmarknadstjänster lokalt. Matchningsföretagen kommer att samarbeta tätt med kommunerna. I mindre kommuner där fristående aktörer inte har egna lokaler bör de exempelvis kunna få tillgång till kommunens lokaler för möten med de arbetssökande, säger Andreas Åström.