Taket för rutavdraget återställs

Höjningen av rutavdraget leder till nyanställningar. Foto: Almega Hemserviceföretagen

Idag återställs taket för rutavdraget till 50 000 kronor. 3 av 4 rutföretag säger att de kommer nyanställa till följd av höjningen, visar en ny undersökning som Almega Hemserviceföretagen genomfört.

̶  Höjningen av rutavdraget innebär att många fler får möjligheten att gå till jobbet. Branschen är en integrationsmotor med 57 procent utrikes födda. Många är kvinnor som har en svag anknytning till arbetsmarknaden, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen. 

Den 1 juli återställs taket för rutavdrag till 50 000 kronor per person och år. Tidigare var avdraget på 25 000 kronor. Ökningen gör att 3 av 4 företag, 74,5 procent, i arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen säger att de kommer nyanställa. Nästan lika många, 75,5 procent, beräknar att omsättningen kommer att öka till följd av höjningen. 

̶  Höjningen gör att fler kunder kan välja ett seriösare hemserviceföretag med kollektivavtal och med bättre arbetsmiljö för de anställda, istället för att jaga lägsta pris, säger Pernilla Enebrink.  

Hundpassning, matlagning och bortforsling av trädgårdsavfall är några av de tjänster som företagen önskar skulle ingå i rut-avdraget i framtiden. I november 2020 ska en utredning ge förslag på nya områden som kan ingå i rutavdraget i framtiden. 

Höjningen till 50 000 kronor i rutavdrag per person och år innebär en återgång till samma nivå som innan 2016