Tillverkningsindustrin försiktigt positiv om framtiden

Utvecklingen att företag har blivit lite mer positiva om framtiden fortsätter. Arkivbild

Företagen inom tillverkningsindustrin har blivit ytterligare lite mer positiva om framtida produktion. I juni var det 25 procent av företagen som uppgav att de tror att företagets produktion kommer att påverkas negativt i stor utsträckning,

i maj var motsvarade andel 37 procent. Samtidigt är det en större andel som i juni svarat att pandemin inte har haft någon påverkan på företagets produktion jämfört med tidigare månaders svar.

För tillverkningsindustrin ställs en kompletterande följdfråga till de företag som uppger att produktionen minskat om anledningen till denna minskning. Det är överlag små skillnader mot förra månadens svar.

Det är fortfarande minskad efterfrågan som är den främsta orsaken till att produktionen minskat, 80 procent av företagen uppger fortfarande detta som en anledning till minskad produktion. Andelen som svarat att leveransproblem är orsaken är också i princip oförändrad mot tidigare, drygt hälften menar att detta är en av anledningarna.