Bygger Europas största industripark för laxodling

Totala investeringen i industriparken kommer att uppgå till 17–20 miljarder kronor. Foto: Siemens

Siemens går in som teknik- och digitaliseringspartner till Quality Salmon Sotenäs, som bygger Europas största industripark för laxodling. Fullt utbyggd ska anläggningen producera upp till 100 000 ton atlantlax per år. Siemens tar rollen som teknik- och digitaliseringspartner i Quality Salmon Sotenäs satsning på att bygga en industripark för landbaserad laxodling i bohuslänska Sotenäs. Mer konkret kommer automations- och digitaliseringslösningar från Siemens Digital Enterprise-portfölj, både mjuk- och hårdvara, finnas i hela produktionskedjan från fodertillverkning, laxodling, slakt, förädling, hantering av restprodukter vidare till vattenrening. I tillägg agerar Siemens rådgivare när det kommer till både implementering och optimering av industriparken. Avsiktsförklaringen skrevs under av Siemens och Quality Salmon Sotenäs.

– Det handlar om smarta och effektiva, digitala lösningar för produktionen, men minst lika mycket om hur Quality Salmon ska kunna använda den data som kommer att genereras från anläggningen för att kunna optimera driften framledes, säger Mikael Kraft, chef för Factory Automation and Digitalization på Siemens. Det här är en enorm satsning och ett väldigt spännande projekt att få vara med i.

Quality Salmon Sotenäs ägare Lighthouse Finance beräknar att den totala investeringen i industriparken kommer att uppgå till 17–20 miljarder kronor. När den är fullt utbyggd kommer industriparkens yta att täcka 140 hektar och anläggningen producera upp till 100 000 ton atlantlax per år.

Lösningarna och produkterna som ingår i Digital Enterprise-plattformen från Siemens kommer att vara hjärnan i industriparken. Förutom systemutveckling och systemleverans täcker avsiktsförklaringen även löpande drift efter produktionsstart, kontinuerligt underhåll, ändringar och uppdateringar gällande bland annat cybersäkerhet.