Fortum utser ny vd och koncernchef

Markus Rauramo utnämnd till vd och koncernchef för Fortum. Foto: Fortum

Fortums styrelse har idag utnämnt Markus Rauramo 52, till koncernchef för Fortum-koncernen. Han tillträder den 1 juli 2020. Markus Rauramo, som varit anställd inom koncernen i åtta år, arbetar för närvarande som koncernens CFO. Han har tillsammans med Fortums koncernchef Pekka Lundmark haft en central roll i genomförandet av förvärvet av Uniper och har även verkat som vice ordförande i Unipers förvaltningsråd under de senaste två åren.

Under sin tid inom Fortum har Markus Rauramo även ansvarat för City Solutions-divisionen, som han framgångsrikt expanderade från existerande fjärrvärmeverksamhet till att även omfatta verksamhet inom återvinning och avfallshantering. År 2013, då han verkade som CFO, blev Markus Rauramo även utsedd till tillförordnad koncernchef. Innan sin anställning på Fortum, arbetade Markus Rauramo på Stora Enso där han hade flera internationella positioner och även hade en central roll i omstruktureringen och transformationen av affärsverksamheten.

– Det gläder mig att offentliggöra utnämningen av Markus Rauramo till ny vd och koncernchef för den konsoliderade Fortum–Uniperkoncernen, säger Matti Lievonen, styrelseordförande för Fortum. “Som en erfaren ledare, med en övertygande meritlista av att hantera komplexa situationer och att arbeta i olika företagskulturer, kommer Markus att utveckla och förverkliga en gemensam strategi för Fortum och Uniper, med målsättningen att i den pågående förvandlingen inom energisektorn i Europa uppnå en ledande position".

– Styrelsen genomförde en fullständig, internationell rekryteringsprocess för den nya koncernchefen. Vi hade många utmärkta kandidater men Markus Rauramo var den klart bästa kandidaten när det gäller erfarenhet, kompetens och karaktär. Jag är övertygad om att Markus med sin engagerande, resultatdrivna och fasta ledarskapsstil kommer att öka takten i den förändring som nu krävs och samtidigt fortsatt leverera ett stabilt finansiellt resultat, sammanfattar Matti Lievonen.

– Jag är entusiastisk och stolt över att ta över ansvaret att leda detta framgångsrika bolag framåt i det kritiska skede vi nu befinner oss i,” säger Markus Rauramo. “Vi har skickliga medarbetare och bra produktionsanläggningar både inom Fortum och Uniper för att fortsätta, samt påskynda, den pågående transformationen. Framöver kommer vi att ha en mycket mer fokuserad affärsportfölj, vara mera selektiva gällande strategiska tillväxtsinvesteringar samtidigt som vi fortsatt säkerställer koncernens finansiella styrka".