Svenskt Näringsliv presenterar kraftsamling för jobben

Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben. Arkivbild

Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenterades därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.

– Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen. Men det kräver en framåtlutad reformagenda för stärkt konkurrenskraft, framtidstro och hållbarhet, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. 

Svenskt Näringsliv pekar på ett tydligt vägval efter krisen. Det finns en risk att pandemins effekter permanentas i ekonomin och att stigande arbetslöshet och försvagad konkurrenskraft tränger undan viktiga investeringar i kunskap, klimatomställning och infrastruktur. Arbetsförmedlingens prognoser pekar nu på över 11 procent arbetslöshet nästa år och att vi från toppen får en långsam tillbakagång. Att nu inte göra allt för att häva den utvecklingen vore framförallt ett svek mot alla de ungdomar som nu går ut på arbetsmarknaden.

– Nu måste vi kraftsamla för jobben. Jag är orolig för att arbetslösheten biter sig fast och att den akuta krisen går över i en längre period av kroniska ekonomiska och sociala problem. Sverige har inte råd med massarbetslöshet.

Men det finns också en tydlig väg framåt, där möjligheten till växande företag och nya jobb lägger grunden för ett samhälle som växer, klarar klimatomställningen, leder digitaliseringen och skapar framtidstro för våra unga.

– Det kommer att kräva tuffa prioriteringar, men gör vi rätt saker nu kommer detta att gå bra. Ge företagen möjligheter att investera och anställa. Då kan vi bygga för framtiden. Då klarar vi jobben. Vi ska gå stärkta ur det här, säger Jan-Olof Jacke.

Därför presenterar Svenskt Näringsliv reformer som sänker trösklarna för att anställa och stärker möjligheterna att framtidsinvestera.

– Andra länder kommer att genomföra reformer som stärker deras näringslivs konkurrenskraft. Om den globala konkurrensen var tuff före pandemin, kommer den att bli än tuffare efter, säger Jan-Olof Jacke. Vårt reformarbete måste börja nu.