Hur påverkas Stockholmsregionens invånare av Corona?

Skapar bild av framtiden för företag i Stockholmsregionen. Arkivbild

Sedan mitten av mars har Stockholmsregionens invånare tvingats förändra både arbetsvanor och resvanor till följd av de smittskyddsrestriktioner som regeringen upprättat. Detta har gjort att stora delar av befolkningen tvingats jobba hemifrån vilket skapat stora ekonomiska problem för restauranger, caféer och andra näringsverksamheter som är beroende av det fysiska mötet, samtidigt som andra branscher klarat sig bra, exempelvis e-handeln. 

Detta mönster kan fortsätta långt efter att Coronapandemin är över eftersom samhället nu har öppnat upp ögonen för digitaliseringens möjligheter, vilket sannolikt förändrar vårt beteende även långsiktigt. Många arbetsgivare kommer antagligen ställa om sin verksamhet och möjliggöra för fler att jobba hemma, då det både är ekonomiskt och praktiskt. Därför ska en ny framtidsanalys tas fram av Region Stockholm. 

– Att samhället kommer förändras efter Coronapandemin tror jag knappt någon ifrågasätter. Därför är det viktigt vi försöker förutspå hur det kommer påverka Stockholmsregionens invånare på olika sätt. Hur kommer exempelvis lunchrestauranger klara sig om människor jobbar hemma 2-3 dagar i veckan? Hur kommer bilflödet se ut på våra vägar? Hur kommer fastighetsbehoven och byggbranschen att påverkas? Ändras behoven i tekniska system som sophantering? Detta är exempel på frågor vi vill ha svar på, säger Gustav Hemming (C) Tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd.

Region Stockholm ska bland annat studera uppkomsten av nya behov, nya beteendemönster och genomföra en omvärldsbevakning med hjälp av analyser och ett brett kunskapsunderlag. I slutändan kan dessa förändringar ha både positiva och negativa effekter på regionens näringsliv och tillväxt, och det gäller att regionen, kommuner och andra aktörer i Stockholmsregionen har bästa möjliga förutsättningar att förhålla sig till förändringarna.

– Vi hoppas att detta kan ge en bild av framtiden och den utveckling som kommer att ske de närmsta åren. Det gäller att se möjliga risker, men också ta fasta på nyfunna möjligheter, som våra nya vanor har skapat. Min bild är att detta kommer hjälpa allt från privatpersoner, till företag och myndigheter i Stockholmsregionen, säger Gustav Hemming (C) Tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd.