Climatenza köper indisk produktionslina av Absolicon

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige. Foto: Absolicon

Climatenza har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i norra Indien. Climatenza utgår ifrån New Delhi och driver projekt inom förnyelsebar energi för industrisektorn. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om cirka 4 procent på försäljningsvärdet.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 30 till 40 procent av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 60 procent till 70 procent från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas, och vilka steg som skall tas innan ett bindande avtal för förvärv av produktionslinan kan tecknas. Det uppskattade värdet kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet.