Scania drar tillbaka förslag om utdelning

Scanias styrelse håller inne aktieutdelningen för 2019. Foto: Scania

Scanias styrelse har enhälligt beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman. Det råder fortfarande en stor osäkerhet kring den fulla effekten av Coronavirusets spridning och dess konsekvenser på den globala efterfrågan.

Som ytterligare finansiell försiktighetsåtgärd under den pågående krisen, föreslår styrelsen att årsstämman håller inne aktieutdelningen för 2019.