Stockholmsbarometern dyker till lägsta nivån någonsin

Tyvärr talar mycket för att kommande kvartal kan bli ännu värre, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare

Coronakrisen har slagit mycket hårt mot Stockholms näringsliv. Stockholmsbarometern för kvartal 1 svarar därför för den i särklass största nedgången i historien och landar på den lägsta nivå som någonsin uppmätts.

– Tyvärr talar mycket för att kommande kvartal kan bli ännu värre. Det kommer krävas stora ansträngningar från politik och näringsliv för att på sikt komma tillbaka till ett normalläge, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Under det första kvartalet 2020 störtdök Stockholmsbarometern med 34 enheter, till 60,4 på en skala där 100 utgör det historiska medelvärdet. Det är den i särklass största nedgången till den lägsta nivån som någonsin har uppmäts för Stockholmsbarometern. Den konfidensindikator som mäter näringslivets attityd backar med hela 36 enheter till 58,7 samtidigt som hushållens konfidensindikator backar drygt 20 enheter till mycket låga 75,5.

Lägesbilden för olika näringslivsbranscher påvisar också en starkt negativ trend. Indikatorn för hotell- och restaurang fallet med hela 52 enheter samtidigt som även data (-45), specialiserad butikshandel (-32) och handel med motorfordon (-25) går svagt.

Den enda sektor som uppvisar en stigande formkurva är livsmedelshandel (+13).

– Det är en mycket kraftig negativ reaktion redan under årets första kvartal. Därför är det bra att regering och samarbetspartier lagt fram satsningar för att möta den störning som coronakrisen orsakat, men det behövs nog mer i detta akuta skede. Hyresstödet borde gå att förstärka och förenkla och det likvida omsättningsstödet måste komma på plats snabbare än vad som aviserats och helst också utökas, säger Stefan Westerberg.