Skanska gör miljardvinst men varnar för framtiden

Orderingången för Skanska blev 41,3 miljarder kronor. Foto: Skanska

Skanskas resultat för första kvartalet 2020 var starkt i alla tre verksamhetsgrenar. Men tecken på en långsammare ekonomisk tillväxt har snabbt förvandlats till en mycket negativ och situation på grund av Covid-19. Så kommenterar Skanskas vd och koncernchef Anders Danielsson Skanskas kvartalsrapport.

Intäkterna uppgick till 41,2 (35,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 14 procent. Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (0,5) miljarder kronor. Resultatet per aktie uppgick till 5,78 (0,87) kronor.

”Vi är väl positionerade att stå starkare när pandemin är under kontroll”, skriver Anders Danielsson i vd-ordet.