Kraven på medfinansiering minskas hos Almi Invest

Medfinansieringen minskar från 50 till 30 procent hos Almi. Arkivbild

Regeringen har idag beslutat att ändra kraven för Almis verksamhet för att underlätta investeringar i nya och befintliga innovativa företag. Åtgärden är en del i regeringens insatser för att underlätta företagens kapitalförsörjning och minska de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Almi Invest är en del i Almi Företagspartner och investerar i innovativa bolag och startups i hela landet. Almi Invest gör cirka 50 nyinvesteringar per år och portföljen består av närmare 350 bolag i olika branscher.

I dag finns krav att varje investering ska matchas upp med minst lika mycket privat riskkapital. I rådande läge när krisen slår hårt på alla marknader och flertalet företag finns stor risk att privata aktörer drar sig undan från mer riskfyllda investeringar, även i företag som i ett normalläge skulle kunna lösa sin finansiering. I dessa situationer ökar behovet av marknadskompletterande kapital som Almi kan erbjuda.

Regeringen har därför beslutat att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna. Almi Invest ges bättre förutsättningar att stötta befintliga portföljbolag där följdinvesteringar behövs, men även att investera i nya företag som söker sig till Almi för att lösa sin finansiering. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2020.

– Jag förväntar mig att Almi i och med denna ändring agerar proaktivt och bidrar till att finansieringslösningar kommer till stånd. Det är också viktigt att Almi tar ett aktivt ägaransvar i de bolag Almi investerar i och tillvaratar de värden som finns i den mycket speciella situation som vi befinner oss i, säger näringsminister Ibrahim Baylan