Volvo och Daimler bildar samriskbolag

Volvo satsar på bränsleceller för tunga lastbilar. Arkivbild

Volvokoncernen och Daimler Truck delar visionen om ett hållbart transportsystem och en grön giv för ett klimatneutralt Europa 2050. De har därför skrivit under ett preliminärt icke-bindande avtal om att bilda ett nytt samriskbolag. Avsikten är att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellssystem för tunga fordon och andra användningsområden. Daimler kommer att konsolidera alla sina nuvarande bränslecellsaktiviteter i samriskbolaget. Volvokoncernen kommer att förvärva 50 procent av samriskbolaget för cirka 6,5 miljarder kronor på skuldfri basis. 

– Transport och logistik håller igång världen, och behovet av transporter kommer att fortsätta öka. Det är möjligt att nå helt CO2-neutrala transporter om man använder elektriska drivlinor och energi från antingen batterier eller genom att ombord omvandla väte till elektricitet. För lastbilar som behöver klara tunga laster och långa sträckor är bränsleceller ett viktigt alternativ och en teknologi där Daimler byggt upp betydande erfarenhet under de senaste tjugo åren genom sin bränslecellsenhet inom Mercedes-Benz, säger Martin Daum, vd för Daimler Trucks AG och medlem i koncernledningen för Daimler AG.

– Elektrifiering av vägtransporter är en avgörande byggsten när det gäller att leverera den så kallade gröna given för ett klimatneutralt Europa och på sikt också på vägen mot en klimatneutral värld. Att använda väte som en bärare av grön el för elektriska lastbilar på långa sträckor är en viktig pusselbit, och ett komplement till batteridrivna fordon och förnybara bränslen. Genom att kombinera Volvokoncernens och Daimlers erfarenhet inom det här området kan vi öka hastigheten i den här utvecklingen, säger Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt. 

Genom att samarbeta kan de båda företagen minska sina utvecklingskostnader och snabba på introduktionen av bränsleceller i produkter som används för tunga transporter och långa färdsträckor. Den rådande ekonomiska nedgången har ytterligare förstärkt behovet av samarbete för att möta målen i den gröna given inom en rimlig tidshorisont. Båda företagen har som målsättning att ha serieproduktion av tunga fordon med bränsleceller under andra halvan av det här decenniet.