WTR tecknar avtal med Absolicon om förvärv

WTR och Absolicon har tecknat ett ramavtal om förvärv av en produktionslinje för etablering i Peru. Foto: Absolicon

Miljöteknikföretaget Waste away Tecnologias, WTR, har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Peru. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4 procent och försäljning av komponenter. Absolicons produktionslinor för koncentrerande solfångare kan förändra energiförsörjningen för enskilda industrier och hela städer.

Samarbetet bygger på erfarenheterna från Luis Felipe Olaechea Alva och hans bror Julio Arnaldo Olaechea Alva som tillsammans har importerat och kommersialiserat hållbar teknik till jordbruks-, livsmedels- och gruvindustrin i 35 år.

Det företag som nu undertecknat ramavtalet är ett av de företag som bröderna tillsammans kontrollerar. WTR har bildats för att kommersialisera hållbar teknik för återvinning inom livsmedelsindustrin men företaget kommer nu att bredda sitt fokus till solenergiområdet.