Region Skåne ökar insatserna för företag

Region Skåne ökar nu sina insatser för företagen. Foto: Region Skåne

Läget i det skånska näringslivet är fortsatt akut. Under mars ökade konkurserna kraftigt och såväl varsel som kortidspermitteringar fortsätter att öka. Region Skåne ökar nu sina insatser och bygger på de tidigare beslutade.

– Genom vårt nätverk får vi signaler att vissa företag står inför en brist på bemanning, till exempel inom den viktiga livsmedelssektorn. Här kan företag i kris snabbt sänka sina kostnader genom att resursdela och låna ut sin övertaliga personal. Företaget som lånar in personal får samtidigt snabbt tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare. Tillsammans med våra partners hjälper vi till med vad företagen behöver tänka på. Snart hoppas vi också hitta lösningar för att stärka företagens likviditet, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

I mitten av mars lanserade Regions Skåne Företagsakuten. En kostnadsfri rådgivningstjänst under sekretess där små och medelstora företag i kris kan få hjälp att navigera i stödpaket och akutlösningar. Under de två veckor Företagsakuten varit igång har rådgivningen haft en stadig ökning av samtal. Merparten av alla som ringer har problem med att betala löner och fasta kostnader även i det korta perspektivet.

Samtidigt som många företag som snabbt har behövt sänka sina kostnader har tvingats till permitteringar och varsel finns andra som har hamnat i ett motsatt läge med underbemanning och behov av resurser. Därför kompletteras Företagsakuten nu med en resursdelningstjänst där Region Skåne matchar företag med personalbehov med företag som varslar och permitterar.

Antalet korttidspermitterade i Skåne är ännu inte känt men kommer att bli tydligt under april då möjligheten att söka ersättning öppnar. För att bättre ta tillvara på arbetsbefriad tid kan permitterade anställda arbeta med kompetensutveckling.

– Utbudet av vidareutbildning är enormt och något svåröverblickbart. Därför har vi samlat kurser som är gratis, startar omgående och är relevanta för skånska företag och arbetstagare. Genom att satsa på kompetensutveckling kan Skåne och skånska företag komma tillbaka efter krisen med stärkt konkurrenskraft, säger Louise Eklund (L), förste vice ordförande i regionala utbildningsnämnden.