Underhållsmässan 2020 stängs på grund av coronavirus

Underhållsmässan ställs in. Foto: Svenska Mässan Gothia Towers

Folkhälsomyndigheten har på gjort en hemställan till regeringen och föreslagit att begränsa allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare. Svenska Mässan Gothia Towers agerar i enlighet med detta förslag. Det innebär att Underhållsmässan inte kommer att fortsatt vara öppen. Hotell och restauranger påverkas ej i dagsläget.

För att förhindra smittspridning har bland annat följande utökade rutiner vidtagits:

  • På mässans mötesplats finns skyltar och instruktioner om allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.
  • Mässan utför mer frekvent städning av publika utrymmen
  • Desinfektionsmedel och tvål finns på alla toaletter
  • Stationer med desinfektionsmedel finns utplacerade vid entréer
  • Mässan har också sjukvårdsutbildad personal tillgänglig under alla arrangemang