Underhållsstoppet vid Gruvön skjuts upp

Uppskjutna underhållstoppet vid Gruvöns bruk kommer att kosta företaget 40 till100 miljoner kronor. Foto: BillerudKorsnäs

På grund av rådande omständigheter skjuter BillerudKorsnäs upp huvuddelen av det underhållstopp som var planerat till vecka 13 vid Gruvöns bruk.

Vi har gjort bedömningen att det under rådande omständigheter inte är möjligt att genomföra underhållstoppet enligt ursprunglig plan. Därutöver måste också hänsyn tas till smittorisken för våra egna medarbetare, men också för de många leverantörer och entreprenörer som var inplanerade att komma till Gruvön, säger Ivar Vatne, CFO på BillerudKorsnäs.

Den adderade negativa finansiella effekten av att skjuta upp underhållsstoppet beräknas till 40 till100 miljoner kronor för helåret 2020. BillerudKorsnäs följer utvecklingen noga och planerar nu tillsammans med entreprenörerna att istället genomföra underhållsstoppet i Gruvön under tredje kvartalet 2020.

De övriga finansiella effekterna kopplat till Covid-19 har hittills varit relativt begränsade. Det är i dagsläget för tidigt att bedöma i vilket utsträckning Covid-19 kommer påverka BillerudKorsnäs långsiktigt.