Antalet konkurser ökade med 8 procent i februari

Antalet berörda av konkurser i februari ökade med 12 procent. Arkivbild

Antalet konkurser ökade med 8 procent i februari (597 företag) jämfört med samma månad 2019 (553 företag). Antalet berörda anställda ökade med 12 procent.

I branschgrupperna handel och service motorfordon samt finans-, fastighets- och företagstjänster ökade konkurserna med 21 respektive 20 procent. I branschgruppen utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster minskade konkurserna med 17 procent. Konkurserna inom hotell och restaurang minskade med 15 procent.

Konkurserna ökade framförallt i företag utan anställda, 16 procent. I företag med 1-4 anställda var ökningen 4 procent.