Oljeprisskriget kan bli förödande för den amerikanska skifferoljeindustrin

Borrutrustning för utvinning av skiffergas i Pennsylvania i USA. Foto: Wikipedia: kredit: Ruhrfisch

- Den amerikanska skifferindustrin kommer att bli den största förloraren i oljeprisskriget mellan Ryssland och Saudiarabien, spår Wall Street Journal.

Oljeprisskriget mellan Saudiarabien och Ryssland kan bli förödande för den amerikanska skifferoljeindustrin, skriver Wall Street Journal.

Oljeprisskriget mellan Ryssland och Saudiarabien har sänt oljepriset ner till rekordlåga nivåer.

Redan innan priset föll med 25 procent, var amerikanska företag som Chesapeake Energy och Whiting Petroleum högt skuldsatta.

2014, då oljepriserna också föll, hjälpte den amerikanska banksektorn. Men det verkar inte bli fallet den här gången, skriver Wall Street Journal.

Istället förväntar branschanalytiker arr oljeindustrin drabbas av skuldförluster inom skifferborrning och färre arbetsplatser, i händelse av fortsatt prisfall. Och även då räcker det kanske inte att undvika konkurs.

Flera företag som utvinner skifferolja upplevde den 9 mars ett stort värdefall i aktier, däribland Occidental Petroleum, vars andel minskade med 52 procent.

Oljeprisskriget kommer i ett särskilt ogynnsamt ögonblick för den amerikanska energisektorn, skriver Wall Street Journal.