Schneider Electric säkrar SCA:s kraftförsörjning

Schneider Electric säkrar pålitlig kraftförsörjning på pappersbruket i Obbola. Foto: Bergslagsbild

När SCA investerar i utökad kraftlinerproduktion vid pappersbruket i Obbola i Umeå kommun säkrar Schneider Electric strömförsörjningen med pålitliga person- och driftsäkra mellanspänningsställverk. Redan i september 2019 gick SCA ut med att de investerar i en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Som del av investeringen krävs en utbyggnad av mellanspänningsdistributionen, där Schneider Electric har fått uppdraget att säkra en pålitlig elförsörjning. Målsättningen med satsningen är att öka produktionen från 450 000 ton kraftliner per år till 725 000 ton och är en respons på växande efterfrågan av förnybara pappersförpackningar.

För att kunna genomföra uppgraderingen av pappersbruket så kommer Schneider Electric leverera, installera och driftsätta två ställverk, ST7 och ST8. Mellanspänningsställverken är av typen Delta H3000 med totalt 96 ställverksfack - ett svensktillverkat robust ställverk för krävande applikationer. Lösningarna från Schneider Electric innefattar elkraftdistributionen från krafttransformatorerna 145/21/11kV hela vägen fram till en säker anslutning i H3000 inklusive konstruktion, montage och idrifttagning.

– Vi på Schneider Electric har haft förmånen att vara delaktig under hela denna resa med SCA sedan vi först inledde vårt samarbete som leverantör för närmare fyra och ett halvt år sedan. Med Delta H3000 känner vi oss trygga i att leverera ett svensktillverkat robust ställverk specifikt anpassat för den svenska marknaden och som ger SCA och pappersbruket i Obbola perfekta förutsättningar till en drift- och personsäker anläggning och verksamhet, säger Jens Ahlgren, försäljningschef för affärsområdet Power Systems på Schneider Electric.