GKN startar reparationsverkstad för fläktblad i Trollhättan

Cirka 100 personer att arbeta i verkstaden som ska reparera fläktblad. Foto: GKN

En ny verkstad för fläktbladsreparationer kommer att tas i bruk på GKN i Trollhättan. Orsaken till att Trollhättan valdes som placeringsort var tillgång till lokaler, kompetent personal och närhet till europeiska kunder. På sikt kommer cirka 100 personer att arbeta i verkstaden. Verksamheten kommer att komplettera den som redan finns vid GKN:s anläggningar i Malaysia och San Diego, USA, och sättas upp i lokalerna där den tidigare motorunderhållsverksamheten fanns.

Investeringen är på mer än 100 miljoner kronor och arbetet med att bygga upp verksamheten kommer att startas omgående. Om 18 månader räknar man med att produktionen är igång och när den är i full produktion kommer ca 100 personer att jobba i reparationsverksamheten. Initialt kommer fläktblad från motorn CFM56, som blan annat sitter på Airbus-planen i A320-familjen, och relaterade komponenter till den att repareras. 

Martin Thordén, vd för GKN Aerospace Sweden, säger i en kommentar: ”Det här är väldigt goda nyheter för oss, att vi kan sätta upp en ny verkstad med en verksamhet som ligger helt i tiden, att reparera istället för att byta ut. Diskussionerna om var den nya reparationsverkstaden för fläktblad skulle placeras inom GKN Aerospace har pågått en tid, och vi är väldigt glada att vi får det förtroendet.”