Konkurser bland enskilda firmor ökar med 27 procent

Coronaviruset ett orosmoment för företag. Foto: UC

UCs statistik visar att konkurserna ökar med 11 procent i februari jämfört med februari i fjol. Konkurserna inom transportsektorn, som kan påverkas av coronaviruset spridning i världen, har ökat med 17 procent. Även konkurser bland enskilda firmor ökar, hittills i år med 27 procent.

UCs statistik visar att antalet konkurser i Sverige ökar med 11 procent i februari månad jämfört med februari period i fjol. Totalt sett hittills i år har antalet konkurser ökat med 9 procent.

- Om coronavirusets spridning fortsätter och blir långvarig kommer många företag att få problem. Mindre bolag som är beroende av leverantörer i Kina är extra utsatta. Likaså kommer resebyråer och flygbolag få det extra tufft när resandet går ner. Effekterna kan bli ökade varsel och konkurserna kan komma att öka framåt sommaren, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

- Transportsektorn är också en bransch som kan tänkas påverkas av coronavirusets spridning. Hittills i år har konkurserna inom segmentet ökat med 17 procent, kommentarer Richard Damberg, ekonom på UC.