Atlas Copco förvärvar Dekker Vacuum Technologies i USA

Dekker är leverantör av vakuumutrustning för industri. Foto: Dekker

Atlas Copco har förvärvat Dekker Vacuum Technologies. Företaget är en leverantör av vakuumutrustning och servicelösningar för industriapplikatoner. Dekker Vacuum Technologies har sitt säte i Michigan City, Indiana, och har cirka 70 medarbetare. 2019 hade Dekker Vacuum Technologies intäkter på cirka 217 miljoner kronor. Dekker har en 22–årig erfarenhet av att leverera vakuumlösningar till ett brett urval av industriella kunder i mellanvästern och över hela USA.

– Detta förvärv kompletterar vår nuvarande portfölj inom marknaden för vätskeringsvakuumpumpar och kommer att göra det möjligt för oss att leverera mer vakuumapplikationer till våra kunder, säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. ”Företaget har ett starkt renommé av att leverera till flera olika industriella marknader i Nordamerika”.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte.  Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Vacuum inom affärsområdet Vakuumteknik.