Kiilto-koncernen slår samman sina svenska företag

Kiilto-koncernen fokuserar. Foto: Kiilto

Den hundra år gamla, familjeägda Kiilto-koncernen planerar att slå samman sina företag, Kiilto och TM Progress, i Sverige. Syftet är att tillhandahålla kunderna en bredare portfölj av lösningar genom att slå samman de två företagen.  

TM Progress, som grundades år 1974, förvärvades av Kiilto i juni 2018. Dess nettoförsäljning var cirka 27 miljoner euro år 2019. Kiilto, ett lokalt företag inom Kiilto Family-koncernen, som är baserad i Finland, har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1987. 

Hittills har de två företagen, Kiilto och TM Progress, bedrivit verksamhet som oberoende enheter. Den planerade sammanslagningen skulle möjliggöra en mer omfattande portfölj av lösningar och system för golvbeläggning och våtrum för våra kunder, och skulle på så vis hjälpa Kiilto att betjäna sina kunder på ett ännu bättre sätt i framtiden. Den planerade sammanslagningen kommer inte att påverka de geografiska platser där Kiiltos verksamheter för närvarande bedrivs. 

Injo Golv och Peter Rosén Åkeri ingår inte i denna planerade sammanslagning.