Svenska Mässan i Göteborg lyfter industrins kompetensförsörjning

På Svenska Mässan i Göteborg kommer nya konceptet ”Attraktiv Industri” att användas. Foto: Svenska Mässan

Nu tar Svenska Mässan i Göteborg fram ett koncept för att lyfta kompetensfrågan under alla sina industrimässor, med start på Underhållsmässan i mars. Det är inte bara behovet av arbetskraft till den befintliga industrin, som behöver lösas. I takt med digitaliseringen inom branschen, kommer även en ny sorts kompetens att behövas.

– Digitalisering och automation är de teknikskiften som påverkar kompetensbehoven mest just nu och vi ser ett stort behov av kompetens inom exempelvis automation, programmering och machine learning, och specifikt i form av datavetare, produktionstekniker och konstruktörer, säger Malin Rosqvist på det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation.

Underhållsmässan på Svenska Mässan i Göteborg, kommer nya konceptet ”Attraktiv Industri” att användas för första gången. 

– Sedan flera år har industrimässorna på Svenska Mässan arbetat med frågan kring kompetensförsörjning på olika sätt. Nu tar vi fram ett gemensamt koncept för att tillsammans med industrins olika parter sätta ett tydligt fokus på hur industrin ska bli attraktiv för fler. Vi gör det bland annat genom dagliga seminarier och panelsamtal från den öppna scenen, så att de blir tillgängliga för alla mässbesökare, säger Anna Jarnö, Business Manager för Underhåll 2020.

Att locka fler kvinnor till branschen är en utmaning. Idag är bara 22 procent av de som jobbar inom industrin kvinnor, inom reparation och installationsindustrin så få som 9 procent. Men man behöver även få fler unga att se industrin som en spännande arbetsplats. 

– Från industrin behöver vi fortsatt goda förebilder som berättar om vilka spännande jobb och utvecklingsmöjligheter det finns inom industrin idag. I skolorna behöver vi öka arbetsmarknadskunskapen och även se till att studievägledare har rätt kunskap för att kunna guida rätt till teknikyrkena. Dessutom behöver vi fler möjligheter för vuxna att kunna byta bana, t ex genom samarbete mellan industriföretagen, högskolan och yrkeshögskolan, säger Malin Rosqvist.