Inission förvärvar HY-Tech Comp

F r v Pauli Kulvik Helmet Capital, Sampo Ahonen Helmet Capital, Fredrik Berghel Inission, OlleHulteberg Inission. Foto: Inission

Inission har tecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av HY-Tech Comp Oy (HY-Tech). Hy-Tech är en tillverkande tjänsteleverantör och partner inom mekanik, elektronik och elektromekanik med produktionsanläggningar i Finland och Estland. Med förvärvet kommer Inission att utvidga sin portfölj i Finland och stärka sin position som en komplett kontraktstillverkare med både elektronik och mekanik.

Genom förvärvet kan Inission förbättra service- och produktutbudet till sina befintliga kunder, utvidga sin kundbas samt komma in på nya marknader och nya geografiska områden. Förvärvet breddar också Inissions kundportfölj, både i antal och industrisegment.

Efter förvärvet kommer HY-Tech affärsenheter att fortsätta driva sin verksamhet som oberoende enheter inom Inission. På lång sikt förväntas förvärvet ge synergifördelar i t.ex. materialinköp och korsförsäljningsmöjligheter. Kontanttransaktionen är helt finansierad med ett lån på 1,62 miljoner euro av Inissions bank enligt Inissions standardvillkor.

Olle Hulteberg, Marknadschef och en av huvudägarna I Inission kommenterar:

– I Sverige är Inission med sina fem fabriker ett väletablerat varumärke. Efter vårt senaste förvärv i Norge är det också tillfredsställande att bli närvarande i Finland. De nordiska länderna är vår marknad och detta kommer att göra Inission mer komplett och HY-Tech mycket starkare. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda såväl mekanik som elektronik till alla våra kunder. Jag välkomnar HY-Tech som ny medlem av Inission.

Pekka Väyrynen, VD HY-Tech kommenterar:

–  HY-Tech är känt för konkurrenskraftig och flexibel kontraktstillverkning inom industrisektorer. Vi tillhandahåller våra kunder kostnadseffektiva, pålitliga och kompetenta tjänster. Tillsammans med Inission blir vi ännu mer inriktade på high-tech och kommer att kunna erbjuda maskinbyggnadsindustrin banbrytande lösningar. Vi på HY-Tech ser fram emot samarbetet med Inission och är redo att använda koncernens alla medel för att tillhandahålla service i världsklass.

Sampo Ahonen, Partner Helmet Capital kommenterar:

– HY-Tech har varit en del av Helmet Capital-portföljen sedan 2007 och det är angenämt att se hur bolaget utvecklats till en så stark industrikontraktstillverkare i Finland och Estland. Vi är glada över att se Inission som den nya industriella ägaren som ytterligare kan påskynda den positiva utveckling som HY-Tech upplevt nyligen.