Lesjöfors ökar kapaciteten i Nordmarkshyttan

Lesjöfors Industrifjädrar i Nordmarkshyttan har nyligen investerat i både en ny lagerbyggnad och i supermodern produktionsutrustning. Foto: Lesjöfors

Lesjöfors Industrifjädrar i Nordmarkshyttan har nyligen investerat i både en ny lagerbyggnad och i supermodern produktionsutrustning. En stor efterfrågan på företagets produkter har gjort att verksamheten växt ur tidigare lokaler och behovet av större lager och produktionsytor var stort. Den nya 400 kvadratmeter stora byggnaden rymmer en stor lagerlokal och har också medfört att produktionsytor kunnat renodlas och  optimeras.

Med den nya Wafiosmaskinen blir kapaciteten betydligt större för fjädrar med komplex geometri. Det är den andra större maskininvesteringen företaget genomfört på senare tid. Under samma tidsperiod investerade företaget även i en kulbombningsutrustning specialiserad för rostfria produkter och en ny vibrationstrummel.

Den nya utrustningen utökar produktionskapaciteten till fjädrar i tråddimensionerna 1,8 till 5,0 millimeter och är utrustad med en utskjutbar arm som klarar fjädrar med en längd upp till 700 millimeter. Maskininvesteringen på 4,5 miljoner kronor medför en högre produktionskapacitet samt utökar möjligheten för längre fjädrar.

– Med större utrymmen och högklassig produktionsutrustning är vi väl förberedda för att kunna ta oss an fler komplexa och utmanande projekt, säger Jan-Erik Nordh, chef för Lesjöfors Industrifjädrar i Nordmarkshyttan.