Epiroc inför prediktiv försörjningskedja

Epiroc driver transformationen av försörjningskedjan, Foto: JDA

Epiroc har påbörjat en digital transformation för att stärka sin position på bland annat eftermarknaden. Tillsammans med JDA Software kommer Epiroc att driva transformationen av försörjningskedjan, som en grundbult i strategin för att stärka kundnöjdheten i alla delar av verksamheten.

JDAs lösningar kommer att effektivisera Epirocs försörjningskedjor. De kommer dessutom kunna optimera och anpassa användningen av resurser, material och leveranser i realtid och samtidigt förutspå potentiella störningar, vilket kommer att hjälpa Epiroc att förbättra sina leveranser och sin service.

 – Epiroc är ett lysande exempel på ett innovativt företag med driv, som ser värdet av att använda funktionerna i våra lösningar, säger Phillip Teschemacher, Vice President EMEA North och DACH på JDA Software. Vi ser fram emot att leverera helt nya funktioner till Epiroc som kommer att ge dem konkurrensfördelar och en suverän kundupplevelse.